Børnesår (link til vejledning fra sst.dk – åbner i ny fane)

Læs denne vejledning, og informer personalet, hvis dit barn viser tegn på børnesår.

Hvad er børnesår?

Børnesår (impetigo) er meget smitsomme sår, der skyldes bakterier (primært stafylokokker eller streptokokker).

Om smitte

Smitte overføres med væske fra såret via hænder eller genstande.
Smitte kan komme fra raske, der bærer bakterien i næsen.
Smitstoffer (fx stafylokokker) kan overleve i miljøet, fx i møbler, sengetøj eller på legetøj meget længe (måneder).

Smitteperiode: Så længe sårene væsker, og så længe der er skorper.

Forebyggelse

Korrekt håndhygiejne og en god rengøringsstandard er vigtig for forebyggelsen af smittespredning.
Væske fra børnesår eller bylder er fyldt med bakterier, og da små børn ikke har forståelse for renlighed og hele tiden vil berøre sårene, er det vigtigt at overholde reglerne for, hvornår børnene må komme i institution – også selv om børnene ikke er særlig syge.

Symptomer

Inkubationstid: Få dage.

Sårene begynder oftest som en lille rød plet, der hurtigt udvikler sig til et væskende sår, som dækkes af gullige skorper.
Sårene kan sidde overalt på huden, men er hyppigst omkring næse og mund.
Spredning til andre i familien er hyppig.

Behandling

Børnesår kræver normalt lægebehandling.

Forholdsregler ved sygdomstilfælde

Hvis der påvises MRSA (methicillin-resistente gule stafylokokker) i en prøve fra såret, gælder særlige regler.

Komme i institution

Børnene må ikke komme i institution, før sårene er tørret ind, og skorperne er faldet af. Selv om der er iværksat behandling, kan sårene godt smitte.
Børn i skolealderen kan bedre overholde renlighed i form af håndhygiejne og må derfor komme i skole og institution, hvis sårene kan tildækkes, og hvis ikke sårene er meget udbredte. Instruktion i god hygiejne og hyppig håndvask kan forebygge nye udbrud.