Vorter (link til vejledning fra sst.dk – åbner i ny fane)

Læs denne vejledning, og informer personalet, hvis dit barn viser tegn på vorter.

Hvad er vorter?

Vorter (verruca vulgaris) er en hudlidelse, der skyldes virus. Ca. 10 % af skolebørn har på et givet tidspunkt vorter på hænder eller fødder

Om smitte

Smitten overføres ved kontakt, og spredning af fodvorter sker ofte i gymnastiksale og baderum, hvor børnene går på bare fødder.
Smitteperiode: Smitter fra udbrud og indtil behandling er iværksat.

Symptomer

Inkubationstid: usikker, formentlig måneder.

Vorterne er fra få millimeter op til centimeter store hævelser af huden.
Undertiden er der mørke prikker som tegn på punktformede blødninger.

Behandling

Sker oftest med lokalmiddel og nedfiling af vorten. Evt. anvendes frysning med flydende kvælstof eller ætsende lokalbehandlinger, hvilket foregår hos en speciallæge.
Undertiden skraber speciallægen vorten væk under lokalbedøvelse.
Behandling nedsætter smitterisiko.
Vorterne kan svinde af sig selv, men det tager adskillige år.

Behandling startes i hjemmet ved brug af håndkøbspræparater – det er vigtigt, at file al den hårde hud af vorten INDEN den behandles, da der eller ikke er nogen effekt. 

Forholdsregler ved sygdomstilfælde

Der er ingen særlige forholdsregler over for vorter på hænderne.
Hvis et barn med fodvorter ikke er i behandling, anvendes gymnastik- og badesko.

Komme i institution

Må komme i institution uden begrænsninger.