Forstoppelse hos børn (link fra Sundhed.dk – åbner i ny fane)

Hvad er forstoppelse?

De fleste børn over 1-årsalderen har afføring 1-2 gange dagligt. Hvis det er sjældnere, og er et problem for barnet, regner man det som forstoppelse.

Hvad er symptomerne på forstoppelse?

Symptomerne på forstoppelse er sjælden og/eller smertefuld afføring. Derudover kan barnet have ondt i maven, vandladningsproblemer, dårlig appetit og dårlig trivsel.

Hvilke symptomer skal du være særlig opmærksom på?

Du skal være særligt opmærksom, hvis der konstant siver tynd afføring. Det kan være tegn på forstoppelse.

Hvordan stilles diagnosen?

Lægen kan stille diagnosen ud fra det, du fortæller om barnets symptomer.

Hvorfor får man forstoppelse?

Hos nogle børn kan man ikke finde klare årsager til forstoppelsen. De hyppigste forklaringer er:

 • Dårlige afføringsvaner
 • For lidt fiber i kosten
 • For meget mælk
 • For lidt fysisk aktivitet
 • Modvilje mod at gå på toilettet
 • Rifter i endetarmen, så det gør ondt at have afføring

Man kan også få forstoppelse ved feber, under rejser og ved dårlige toiletforhold.

Ond cirkel

Enkelte børn “har ikke tid” til at gå på toilettet, holder igen af andre grunde eller giver sig ikke tid nok. Det gør, at afføringen efterhånden bliver hård, og at den hober sig op i endetarmen.
Det kan give rifter (analfissur) i endetarmsåbningen, når hård afføring skal passere. Det gør ondt, hvilket gør, at barnet ikke har lyst til at gå på toilettet. Dermed bliver forstoppelsen værre, og endetarmen er konstant fyldt af afføring – barnet er inde i en ond cirkel.

Meget tynd afføring ved forstoppelse

I nogle tilfælde bliver den hårde afføring i endetarmen en prop, som ikke kan passere. Derfor er det kun flydende masse, der kan komme forbi proppen. Hvis det sker, får nogle børn diaré og måske også problemer med at holde på afføringen. Barnet lækker afføring, altså laver det i bukserne uden, at ville det. Det kalder man fækalinkontinens, enkoprese. Lækagen af afføring er normalt ikke en protest fra barnet, og lækagen sker som regel, uden at barnet har kontrol over det.

Er forstoppelse arvelig?

Forstoppelse er ikke arveligt.

Hvilken behandling er der?

De allerfleste tilfælde af forstoppelse hos børn kan behandles med enkle råd om kost og gode afføringsvaner.
Nogle børn har brug for afføringsmiddel i en periode, og nogle få har brug for først at få tømt endetarmen.

Gode afføringsvaner

Børn fra 4-årsalderen, der har forstoppelse, skal have indarbejdet faste afføringsvaner. Hvis barnet ikke har nogen rytme for, hvornår det har afføring, skal dette indøves:

 • Få barnet til at gå på toilettet hver dag 20 min. efter 2 eller 3 af hovedmåltiderne
 • Barnet skal tage sig god tid, sidde godt og afslappet på toilettet i minimum 10 min.
 • Barnet skal eventuelt sidde med fodstøtte, samt en bog eller anden underholdning
 • Toiletbesøget skal være en positiv oplevelse
 • Undgå at toilettræningen føles som tvang, og bliver forbundet med skældud. Giv hellere “belønning”, når barnet har lavet afføring i toilettet

Hvis barnet og tarmen bliver vant til denne regelmæssige rutine dag efter dag, begynder tarmen at samarbejde. Det er den vigtigste forudsætning for problemfri afføring.

Mere fysisk aktivitet

En vigtig årsag til forstoppelse er, at barnet ikke bevæger sig nok. Det har en gunstig virkning på forstoppelsen, hvis barnet er mere fysisk aktiv.

Grov og fiberrig kost

Børn bør lære at spise grovere kost, mere frugt og flere grøntsager. En grov og fiberrig kost gør, at mere af føden når ned til tyktarmen. Dette er slagger, og det udgør størstedelen af afføringen. Rigeligt med slagger virker stimulerende på aktiviteten i tyktarmen. Der bliver mere afføring med blød konsistens som let tømmes ud.
De vigtigste fiberkilder er grove kornprodukter, frugt og grøntsager. Behovet for fibre i kosten er individuelt.
Det er ikke nok at spise groft brød, fordi antallet af skiver, som barnet kan spise hver dag, er for lavt.

Rigeligt med væske

En medvirkende faktor til forstoppelse kan være, at barnet får for lidt væske. Et ekstra glas vand ved flere af dagens måltider kan rette op på dette underskud og have god effekt på afføringens konsistens.
Enkelte børn drikker meget mælk. Her bør man skære ned på mælken og erstatte den med vand.
Et barn på cirka 20 kg skal under normale omstændigheder drikke cirka 1,5 l væske dagligt.
Har barnet feber, mister det væske, og får det ikke ekstra væske, kan det få forstoppelse.

Afføringsmiddel

Ofte er det en god ide at give barnet et mildt afføringsmiddel over en periode på nogle uger. Det er for at få blødgjort afføringen og for at få lettet passagen af afføring gennem tarmen.
Hvis man kombinerer afføringsmiddel med oplæring i gode afføringsvaner og fornuftigere kost, kan det i løbet af kort tid løse problemet med forstoppelse.
Hvis barnet skal bruge afføringsmiddel, anbefaler man blødgørende eller volumenøgende midler, fx laktulose eller polyetylenglykol (movicol). Disse midler holder på vand i tarmen og fører til, at der bliver mere og blødere afføring.

Udtømning

Enkelte børn har endetarmen fuld af hårde afføringsknolde. I disse tilfælde kan det være nødvendigt først at få opløst og fjernet afføringen, som forstopper tarmen, og som giver risiko for rifter i endetarmsåbningen.
Det kan være nødvendigt at udtømme tarmen dagligt nogle dage. Samtidig starter man op med afføringsmiddel, gode toiletvaner og kostændringer.
Bemærk, at udtømning af tarmen på et barn kan være en skræmmende og indgribende behandling. Du og lægen skal derfor sammen vurdere, om denne behandling er nødvendig.

Hvad kan jeg selv gøre?

Det kan forbedre eller forhinde forstoppelse hos børn, hvis du hjælper det med at få:

 • Gode afføringsvaner
 • Fornuftig kost
 • Rigeligt med væske
 • Fysisk aktivitet

Hvordan udvikler sygdommen sig?

Behandling af forstoppelse kan være langvarig og vanskelig, og en betydelig andel af børn får tilbagefald.

Er forstoppelse farlig?

Forstoppelse er ikke farlig.

Hvor hyppig er forstoppelse hos børn?

Forstoppelse er almindeligt. Omkring 3 % af børn i alderen 0-2 år er forstoppede, og 20 % af børn i alderen 4-18 år har haft tilfælde af forstoppelse.
Forstoppelse er hyppigst i førskolesalderen.
Lige mange drenge og piger får forstoppelse.

Kan jeg få forstoppelse mere end én gang?

Ja det er hyppigt, at man får tilbagefald af forstoppelse. Derfor vigtigt at forebygge, at det sker igen.