Vandvorter (link til vejledning fra sst.dk – åbner i ny fane)

Læs denne vejledning, og informer personalet, hvis dit barn viser tegn på vandvorter.

Hvad er vandvorter?

Vandvorter (molluscum contaginosum) er en hudsygdom, der skyldes virus.

Om smitte

Smitten overføres ved kontakt med hudelementerne.

Smitteperiode: Smitter fra udbrud og indtil behandling er iværksat.

Symptomer

Inkubationstid: Usikker, formentlig flere uger.

På huden opstår 2-3 mm store halvkugleformede knopper, der efterhånden får indtrækning på midten.
Især hos spædbørn kan der være mange knopper, mens der hos større børn og voksne i reglen er 5-10 stk.

Behandling

Sygdommen går over af sig selv, men det kan vare fra ½ til ca. 2 år.
Vandvorter kan skrabes væk i lokalbedøvelse, eller der kan fryses med flydende kvælstof.
Hos mindre børn anvendes pensling med et svagt ætsende middel. Denne behandling foregår hos en speciallæge.

Komme i institution

Må komme i institution uden begrænsninger.