Graviditetsundersøgelser

Der tilbydes 3 forberedende undersøgelser i graviditeten.
1. undersøgelse ca. uge 9, hvor du skal visiteres til fødested og scanning
2. undersøgelse omkring 26. uge og
3. undersøgelse omkring 32. uge
til alle undersøgelser skal du medbringe urinprøve