Fnat (link til vejledning fra sst.dk – åbner i ny fane)

Læs denne vejledning, og informér personalet i barnets skole /institution, hvis der er tegn på fnat hos jeres barn.

Hvad er fnat?

Fnat (scabies) er en kløende hudlidelse, der skyldes fnatmider. Sygdommen er ufarlig, men stærkt generende.

Smitte

Fnat overføres ved længerevarende tæt hudkontakt mellem folk, der bor og sover sammen eller er nære venner.
Da børn og unge ofte er meget i berøring med andre, kan der også i sjældne tilfælde ske smitte i skoler og andre institutioner.
Kort efter man er blevet smittet, kan man selv smitte andre. Man forbliver smitsom indtil 8-12 timer efter behandling er iværksat.

Symptomer

Hvis man ikke tidligere er smittet, går der ca. 3-6 uger fra man bliver smittet, til man får symptomer på fnat.
Fnat viser sig ved kløe og ofte også små væskefyldte, rødlige blærer. Kløen er mest udtalt om natten. Det klør over det meste af kroppen.
Børn under 1 år kan også blive angrebet i ansigt og hårbund.
Ved symptomer på fnat bør der søges læge med henblik på diagnose og behandling

Behandling

Når der er konstateret fnat i familien, bør der gives behandling til alle i husstanden og til personer, der har haft tæt kontakt med den smittede.
Det er vigtigt, at alle behandles samtidigt, da andre kan være smittet, selv om de endnu ikke har fået symptomer.
Alt, der kan vaskes ved min. 60°C, vaskes i forbindelse med behandlingen. Alt der ikke tåler vask henstilles, gerne i op til en uge og gerne i plastikposer. Senge og stofmøbler støvsuges. Derudover gøres hjemmet rent med almindelige rengøringsmidler.
8-12 timer efter påbegyndt behandling anses man for at være smittefri, men kløen kan alligevel blive ved i op til 6 uger.
Mildnes kløen ikke, bør der søges læge igen.

Forholdsregler ved sygdomstilfælde

Der er ikke grund til at behandle andre børn eller personale i skoler og institutioner.
Men man bør være opmærksom på kløe og udslæt hos børn og ansatte i 3-6 uger efter sidste tilfælde er konstateret og sat i behandling.
Den smittede kan komme i institution 8-12 timer efter iværksat behandling.