Skoldkopper (link til vejledning fra sst.dk – åbner i ny fane)

Læs denne vejledning, og informer personalet, hvis dit barn viser tegn på skoldkopper.

Hvad er skoldkopper?

Skoldkopper (varicella) er en børnesygdom, der skyldes virus og viser sig ved blæredannelse på huden.
Helvedesild skyldes også skoldkoppevirus.

Om smitte

Smitte overføres med luftvejssekret eller væske fra blærerne (gælder også helvedesild) via hænder eller genstande eller ved dråber, der hostes eller nyses ud i luften.
Sygdommen er meget smitsom. De tørre sårskorper smitter ikke.

Smitteperiode: Smitter fra 7 dage efter udsættelse, eller 3 døgn før udslættets frembrud.
Smitter til 5 dage efter udslættets frembrud, eller indtil der ikke er fremkommet nye blærer i 2 dage, og blærerne er tørret ind.

Forebyggelse

God hygiejne mindsker risikoen for smitte ved berøring.
Det er vigtigt, at barnet vasker hænder og får klippet negle, for at kradsning ikke medfører en bakteriel infektion.
Børnesår er en hyppig komplikation, men kan begrænses ved at anvende zinkliniment for at tørre blærerne og mindske kløen.
Det er muligt at vaccinere mod skoldkopper.

Symptomer

Inkubationstid: 2-3 uger.

Sygdommen kan begynde med utilpashed og let feber, men udslættet er ofte det første sygdomstegn.
Det begynder på kroppen eller i hårbunden og breder sig derefter til ansigt og i mindre grad til arme og ben.
Først opstår røde pletter, og i disse dannes små, vandklare blærer, der brister eller tørrer ind og danner sårskorper.
I løbet af de første 4-5 dage fremkommer nye blærer, og sygdommen plejer at være overstået efter 1 uge, men skorperne kan være længe om at falde af.
Der er ofte ret udtalt kløe, og kradsning kan give infektion i sårene.

Behandling

Der gives normalt ingen behandling for sygdommen.
Imod kløe kan anvendes zinklinement, som kan købes i håndkøb.

Forholdsregler ved sygdomstilfælde

Der gælder særlige regler for gravide, som ikke har haft skoldkopper.
Arbejdstilsynet oplyser om dette.

Komplikationer

Personer med nedsat immunforsvar kan blive svært angrebet.
Det gælder personer med HIV-infektion, leukæmi og evt. personer i behandling med immunsupprimerende stoffer.
Skoldkoppevirus forbliver i kroppen, efter at sygdommen er overstået og kan på et senere tidspunkt blive årsag til helvedesild.
Denne sygdom opstår hyppigst hos voksne og viser sig ved et smertende udbrud af blærer på et begrænset hudområde.
Væske fra disse blærer kan i den første uge efter fremkomsten indeholde virus og forårsage skoldkopper hos personer, der ikke tidligere har haft skoldkopper.
Smerterne kan bestå i længere tid.
Helvedesild forekommer også hos børn.
Personer med nedsat immunforsvar kan udvikle meget udbredte udbrud (generaliseret Herpes Zoster).
Disse tilfælde behandles bl.a. med antivirale midler

Komme i institution

Når skorperne er tørret ind, er smittefaren overstået.