Tredagesfeber – 3-dagesfeber (link til vejledning fra sst.dk – åbner i ny fane)

Læs denne vejledning, og informer personalet, hvis dit barn viser tegn på tredagesfeber.

Hvad er tredagesfeber?

Tredagesfeber (exanthema subitum) rammer især børn i alderen ½-3 år og skyldes infektion med et virus.
Næsten alle børn bliver smittet inden 3-års-alderen.

Om smitte

Efter at være blevet smittet, udskiller man i perioder virus i spyt resten af livet.
Smitte overføres med spyt via hænder eller genstande.
De fleste børn smittes af forældre eller ældre søskende.
Der ses sjældent større udbrud af tredagesfeber i institutioner.

Symptomer

Sygdommen begynder pludselig med feber, der holder sig på ca. 39° C i 2-4 dage.
Barnet er som regel ret upåvirket.
Samtidig med at temperaturen falder, fremkommer udslættet, som starter på kroppen.
Udslættet består af små, blegrøde pletter, som kan brede sig til hoved og hals, men er mest udtalt på kroppen.
Udslættet svinder i løbet af 1-2 dage.
I mange tilfælde fremkommer der ikke udslæt, og så diagnosticeres sygdommen ikke som tredagesfeber.
Feberkramper er en forholdsvis hyppig komplikation.

Inkubationstid: 1-2 uger.

Behandling

Der er ingen behandling for sygdommen, og der er ikke behov for forebyggende foranstaltninger.

Komme i institution

Når barnet er rask.