Lussingesyge (link til vejledning fra sst.dk – åbner i ny fane)

Læs denne vejledning, og informer personalet, hvis dit barn viser tegn på lussingesyge.

Hvad er lussingesyge?

Lussingesyge (parvovirusinfektion, erythema infectiosum, femte børnesygdom) er en meget almindelig og næsten altid mild børnesygdom.
Ca. 65 % af voksne har antistoffer mod sygdommen på grund af tidligere infektion og kan derfor ikke få sygdommen igen.
Gravide, der smittes i første halvdel af graviditeten, følges på specialafdeling.

Om smitte

Smitten spredes med luftsvejssekret og overføres enten via dråber, der hostes eller nyses ud eller ved kontakt med sekretet via hænder eller forurenede genstande.
Udslættet smitter ikke.
Smitteperiode: 5-10 dage (ca.1 uge) efter smitte, og indtil udslættet er brudt ud. Dvs. at smitte kan ske, før der er sygdomstegn.

Symptomer

Inkubationstid: 13-18 dage (ca. 2 uger).

Sygdommen kan begynde med milde influenzalignende symptomer, men ofte viser sygdommen sig først ved rødme af kinderne efterfulgt af udslæt, specielt på arme og ben.
Udslættet på krop, arme og ben ligner kniplinger.
Udslættet består et par dage, men kan komme frem igen de følgende uger, især når barnet har været fysisk aktiv og er blevet varm.
Der kan være let temperaturforhøjelse, men sygdommen kan forløbe helt uden udslæt eller andre symptomer.
Hos voksne er der undertiden ledsmerter.
Mennesker, der i forvejen har en blodsygdom, kan blive særlig hårdt angrebet, da virus kan udløse blodmangel.
Hvis en kvinde smittes i første halvdel af graviditeten, kan der være en lille risiko for abort eller blodmangel hos fosteret. Misdannelser ses ikke.

Behandling

Der er ingen behandling for sygdommen.
Gravide, der har været udsat for smitte, bør undersøges nærmere.

Forholdsregler ved sygdomstilfælde

Der gælder særlige regler for gravide, der ikke har haft lussingesyge, se orientering fra Sundhedsstyrelsen www.sst.dk

Komme i institutionen

Når barnet er rask.