Kyssesyge (link til vejledning fra sst.dk – åbner i ny fane)

Læs denne vejledning, og informer personalet, hvis dit barn viser tegn på kyssesyge.

Hvad er kyssesyge?

Kyssesyge (mononucleosis infectiosa) er en virusinfektion med halsbetændelse og evt. hævede lymfeknuder på halsen, i armhuler og i lysken.

Om smitte

Smitten sker ved tæt og direkte kontakt med spyt, fx ved kys.
Ved almindelig social omgang er sygdommen kun meget lidt smitsom.
De fleste får sygdommen allerede i barnealderen uden at få symptomer.
Symptomer på sygdommen ses oftest hos unge. 95 % af voksne har haft sygdommen, som efterlader livsvarig immunitet.

Smitteperiode: Virus kan findes i spyt fra udbrud af sygdommen og i nogle tilfælde i op til 1 år.

Symptomer

Inkubationstid: 4-7 uger.

Sygdommen begynder ofte med influenzalignende symptomer med træthed, appetitløshed og hovedpine.
Herefter opstår halsbetændelse med udtalt hævelse og belægninger af mandlerne, som kan give det vanskeligt at synke.
Vejrtrækningen kan være besværet. Der kan opstå hævelse og ømhed af lymfeknuderne, specielt på halsen, men også andre steder på kroppen.
Der er feber, som kan vare i et par uger.
I nogle tilfælde opstår påvirkning af leveren og forstørrelse af milten. Der kan være udslæt.
Hos små børn er der ofte ingen eller kun lette symptomer.

Behandling

Der er ingen behandling for sygdommen.

Forholdsregler ved sygdomstilfælde

På grund af udtalt træthed kan det være nødvendigt at holde sig i ro i længere tid.
Mens sygdommen er aktiv, bør kraftig fysisk aktivitet undgås

Komme i institution

Barnet kan komme i institution, når dets almene tilstand tillader dette.